Rusavdelingen

Avdeling for rus ble startet i 2006. Målet med avdelingen er at pasienten, under kontrollerte forhold, har best mulig livskvalitet med sin rusproblematikk.

Besøkstid
Ved rusavsnittet er det ønskelig at besøk avvikles i tiden mellom kl. 09.00 og 22.00 og at besøkende ellers tar hensyn til måltider og hvile.

Avdelingen har:
- 17 langtidsplasser
- enerom m/bad
- tillatt med røyking på rommet
- felles terrasse med røykerom

Hva kan vi tilby?
- Døgnbemanning
- Lege
- Tilbud om gratis tannbehandling
- Frisør, fotpleie og SPA på huset
- Underholdning og sosiale arrangementer
- Faste måltider
- Hjelp til pleie og omsorg  

Hvem kan søke?
Du har eller har hatt et betydelig rusmisbruk/problem
Du trenger hjelp til å ivareta daglige gjøremål og egenomsorg  

Fylle kriteriene for langtidsplass i sykehjem i Stavanger Kommune

Slik søker du
Via helse- og sosialkontoret i den bydelen du hører til.

Telefonnummer
Rusavdelingen 51 84 96 41/42

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen