Vågedalen sykehjem

Vågedalen sykehjem er et kommunalt sykehjem som ligger på Hinna og drives av Stavanger kommune.

Vågedalen sykehjem ble åpnet i 1988 og har 3 etasjer. I underetasje er dagsenteret lokalisert sammen med kontorer, fellesstue og trimrom. I 1. og 2.etasje finner du sykehjemsavdelingene.

Vågedalen sykehjem har 54 sykehjemsplasser og 22 dagsenterplasser. Alle sykehjemsplassene er for pasienter med innvilget langtidsopphold i sykehjem. Dagsenterplassene er for hjemmeboende eldre.

Vågedalen sykehjem har totalt cirka 160 ansatte. Hos oss arbeider det både ledere, merkantil ansatte, leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, servicemedarbeidere og pleiemedarbeidere.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen