Vålandstunet sykehjem

Vålandstunet sykehjem ligger i nydelige omgivelser like ved Vålandsskogen og i gangavstand til sentrum.

Sykehjemmet består av trygghetsavdeling med fire plasser (to dobbeltrom) og to korttidsavdelinger med til sammen 32 plasser. Nærmere beskrivelse av hver avdeling finner du i venstre kolonne.

På sykehjemmet er det mulig å få behandling av ambulerende frisør og fotterapeut.
Legen er tilstede hver ukedag, og det er fysioterapeut og ergoterapeut tilgjengelig.

Ved sykehjemmet arrangeres det aktiviteter der alle pasientene som ønsker det, kan delta. (Bingo, andakt, kafe, "syng med oss", konserter m.m.)

Vålandstunet sykehjem sin visjon er "Fokus på det friske."
Vi har som mål å styrke din egenomsorg slik at du skal være mest mulig selvhjulpen.
Vi har og som mål å ivareta deg som opplever sviktende helse og gi deg god og omsorgsfull pleie og omsorg.

I løpet av januar 2018 skal Vålandstunet sykehjem legges ned, og sengeplasser og ansatte overføres til nye Lervig sykehjem i østre bydel. Les mer på entreprenør Skanskas blogg: http://lervigsykehjemblogg.skanska.no/

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen