Bo og aktivitet

Stavanger kommune har tre virksomheter med bofellesskap og leiligheter med oppfølging.

De tre virksomhetene er:

  • Bo og aktivitet nord
  • Bo og aktivitet sør
  • Bo og aktivitet psykisk helse

Alle bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser er samlet i virksomheten Bo og aktivitet psykisk helse.

Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming er delt på to virksomheter: Bo og aktivitet nord og Bo og aktivitet sør. Bo og aktivitet sør har ansvar for bofellesskapene i Hillevåg, Hinna, Hundvåg og Storhaug bydeler. Bo og aktivitet nord har ansvar for bofellesskapene i bydelene Eiganes, Madla, Tasta og Tjensvoll.

Mer informasjon om virksomhetene finner du i venstre marg.

Trenger du et botilbud i ett av våre bofellesskap, kontakt ditt helse- og sosialkontor. Du finner kontaktinformasjon til helse- og sosialkontorene og søknadsskjema i høyre marg.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam