Bo og aktivitet nord

Bo og aktivitet nord er en virksomhet med ni bofellesskap for mennesker med utviklingshemming.

Bofellesskapene har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboerens ønsker og behov er viktige. Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet.

Bofellesskapene skal gi hver enkelt beboer et tilpasset botilbud, og legge til rette for at beboeren kan delta på aktiviteter, fritidstilbud, dagtilbud med mer.

Målgruppen er mennesker med utviklingshemming.

Disse bofellesskapene hører til Bo og aktivitet nord:

  • Bjørn Farmansgate
  • Byggstien
  • Slåtthaug
  • Søra Bråde
  • Rektor Oldensgate
  • Lensmannstunet
  • Myrveien
  • Tastarustå
  • Worsegården

Kontaktinformasjon til bofellesskapene finnes i høyre marg.

Kontaktinfo:

Telefon- felles:
51 50 85 30

Telefon - konsulent:
51 50 75 06

Besøksadresse:
Kvitsøygaten 19
4014 Stavanger

Postadresse:
Postboks 8095 Forus
4068 Stavanger

Virksomhetsleder:
Stina Bøe
sboe@stavanger.kommune.no

Ass. virksomhetsleder:
Ann-Elin Tingvik
ann-elin.tingvik@stavanger.kommune.no

Konsulent:
Kate Beyer Jonassen
kate.beyer.jonassen@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon til bofellesskapene 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam