Bo og aktivitet psykisk helse

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomhet med 17 bofellesskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Bofellesskapene har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboerens ønsker og behov er viktige. Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet, med eller uten oppfølging.

Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiske lidelser).

Virksomheten skal også legge til rette for at beboere som er klar for det, får hjelp til å flytte ut til et annet botilbud, eksempelvis til leilighet med mindre oppfølging.

Beboerne skal få veiledning og støtte til å klare seg mest mulig selv og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.

Disse bofellesskapene hører til Bo og aktivitet psykisk helse:

 • Gullspennå
 • Boganes
 • Promenaden
 • KALO
 • Vannassen
 • Fredrikke Qvamsgate
 • Krosshaugveien
 • Bjørnøy
 • Spilderhaug
 • Berggyltveien
 • Husabøryggen
 • Adjunkt Hauglandsgate
 • Madlatun
 • Tasabekken
 • Myrveien
 • Øvre Strandgate

Kontaktinformasjon til bofellesskapene finnes her og i høyre marg. 

Kontaktinfo:

Telefon - felles:
51 50 85 30

Telefon - konsulent:
51 50 84 77

Besøksadresse:
Kvitsøygata 19
4014 Stavanger

Postadresse:
Postboks 8095 Forus
4068 Stavanger

Virksomhetsleder:
Bjarne A. Johansen
b.johansen@stavanger.kommune.no

Ass. virksomhetsleder:
Elin Egeland

Konsulent:
Hilde Ness Olsen
hilde.ness.olsen@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon til bofellesskapene

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam