Bo og aktivitet sør

Bo og aktivitet sør er en virksomhet med tolv bofellesskap for mennesker med utviklingshemming.

Bofellesskapene har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboerens ønsker og behov er viktige. Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet.

Bofellesskapene skal gi hver enkelt beboer et tilpasset botilbud, og legge til rette for at beboeren kan delta på aktiviteter, fritidstilbud, dagtilbud med mer.

Målgruppen er mennesker med utviklingshemming.

Disse bofellesskapene hører til Bo og aktivitet sør:

 • Auglendsdalen
 • Ekebergveien
 • Krokåsveien
 • Fløyen
 • Boganes
 • Gauselparken
 • Kvednaberget
 • Kyrkjehaugen
 • Mortevika & Skeisvika
 • Ramsvik
 • Husabøryggen 1
 • Husabøryggen 2

Kontaktinformasjon til bofellesskapene finnes her og i høyre marg.

Kontaktinfo:

Telefon - felles:
51 50 85 30

Telefon - konsulent:
51 50 71 89

Besøksadresse:
Kvitsøygata 19
4014 Stavanger

Postadresse:
Postboks 8095 Forus
4068 Stavanger

Virksomhetsleder:
Jan Fredrik Fredriksen
jan.fredrik.fredriksen@stavanger.kommune.no

Ass. virksomhetsleder:
Tor Inge Sønderland
tor.inge.sonderland@stavanger.kommune.no

Konsulent:
Tove Vigre Hansen
tove.vigre.hansen@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon til bofellesskapene

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen