Dagsenter og avlastning

Virksomheten er bydekkende og gir et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud som bidrar til god livskvalitet for mennesker med ulike bistandsbehov.

Dagsenter og avlastning består av

 • Seksjon dagtilbud
 • Seksjon avlastning
 • Seksjon bolig
 • Bydekkende veiledningsteam

Vi tilbyr mange ulike tjenester:

 • Avlastning i bolig
 • Timebasert avlastning (TAB)
 • Dagsenter for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
 • Barne- og ungdomsbolig
 • Boliger med heldøgns omsorg for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
 • Tjensvoll SFA (skolefriavlastning)
 • BPA (brukerstyrt personlig assistanse for barn og unge under 18 år)
 • Turer for barn og ungdom med fysisk funksjonsnedsettelse (AVF)
 • Veiledningsteam i forhold til særlig utfordrende atferd

Alle våre avdelinger har minimum 50 % høyskoleutdannet personell. Personalgruppen er tverrfaglig og har mange års erfaring i arbeid med mennesker med bistandsbehov. Vi har høyt faglig fokus. Vi utfører profesjonelt miljøarbeid og driver systematisk kompetanseheving.

Mailadresse: dagsenter.avlastning@stavanger.kommune.no

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam