Fysio- og ergoterapitilbud

  • Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet.

    Vi jobber sammen med dere for å finne tiltak og gode løsninger for hver enkelt. Målet er at barn, voksne og eldre mestrer hverdagen sin på egne premisser.

Logo%20ingress%20246x179%203

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam