Egenandel på fysioterapi

Informasjon om innføring av egenandel for fysioterapibehandling i kommunen


Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 lagt opp til at landets kommuner skal innføre egenandel på fysioterapi utført av kommunalt ansatte fysioterapeuter. Stavanger kommune jobber for å finne en løsning på dette. Før det foreligger et politisk vedtak om innføring av egenandeler vil det ikke bli krevd inn egenandeler for fysioterapi utført av kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Mer informasjon kommer så snart vedtak foreligger. Det vil bli sendt ut brev til alle brukere av fysioterapitjenester i Stavanger kommune før egenandel innføres. 

 

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

 Foto: Elisabeth Tønnessen

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam