Hva er ergoterapi?

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Tiltak i ergoterapi bygger på grundig kartlegging. Eksempler på ulike tiltak:

  • trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
  • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
  • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler, tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass
  • veiledning, informasjon og undervisning

Ergoterapeuter jobber også med helsefremmende og forebyggende fokus, for eksempel ved å fremme universell utforming, og ved fallforebyggende arbeid.

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

 Foto: Elisabeth Tønnessen

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen