Hva er fysioterapi?

Fysioterapi gis ved behandling av sykdom eller skade, og i forbindelse med forebyggende helsearbeid.

Informasjon fra Norsk Fysioterapeutforbund:
Fysioterapi er forankret i praktisk og teoretisk kunnskap, og anerkjent naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap utgjør det teoretiske grunnlaget. Fysioterapeuten har inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlaget for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår, og hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges, og terapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert.

Fysioterapi, Stavanger kommune:
Fysioterapeutene i Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune kan blant annet bidra med undersøkelser, funksjonsutredninger / motorisk vurdering, utforming og oppfølging av tiltak, behandling, gruppetrening, opplæring og faglig undervisning.

Fysioterapi omfatter også generelt helsefremmende arbeid med særlig fokus på å fremme og tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn og voksne.

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

 Foto: Elisabeth Tønnessen

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam