Utdanning, forskning og fagutvikling

Helsebiblioteket - formidlingskanal for kvalitetssikret kunnskap rettet mot helsepersonell www.helsebiblioteket.no

Helsekompetanse.no: nasjonal portal for nettbasert læring og utveksling av kompetanse i helsetjenesten www.helsekompetanse.no

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens www.nordemens.no

Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) www.nrrk.no

Frambu - Senter for sjeldne funksjonshemninger www.frambu.no

Forskningsstiftelsen Hjertelaget www.hjertelaget.no

Kompetansesenteret for IT i helsevesenet www.kith.no

Kunnskapssenteret www.kunnskapssenteret.no

Stavanger Universitetssjukehus www.sus.no

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa
Barnehabilitering Østerlide
Universitetet i Stavanger http://www.uis.no/

Diakonhjemmets høgskole, avd Rogaland, Ergoterapeututdanningen

Høgskolen i Bergen, Fysioterapiutdanningen

Norges forskningsråd www.forskningsradet.no

Nordisk selskap for aldersforskning www.ngf-geronord.se/ 

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

 Foto: Elisabeth Tønnessen

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam