Prioritering

Vi mottar mange nye henvisninger hver uke. Henvisningene kommer både fra brukere selv, fra sykehuset og fra fastleger.

En stor del av henvisninger kommer også fra andre kommunale instanser i Stavanger som helsestasjonene, barnehagene, skolene, hjemmebaserte tjenester, sykehjem og helse- og sosialkontorene.

Alle henvendelsene blir vurdert med bakgrunn i et prioriteringsdokument som er vedtatt av politikerne i Stavanger.

Det jobbes nå med en forbedring av dette dokumentet, der målsetningen er at de største kommunene i landet skal ha en felles prioriteringsnøkkel. En ny versjon er derfor under utprøving i kommunene, inkludert Stavanger.

De som søker om tjenester fra oss, blir kontaktet etter prioritet og ventetid. 

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

 Foto: Elisabeth Tønnessen

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen