Fysioterapeuter med driftsavtale (avtalefysioterapeuter)

Kommunen har driftsavtale med ca. 60 privatpraktiserende fysioterapeuter. De kan utføre undersøkelse og ulike former for behandling på fysikalske institutt, i pasientens hjem, barnehage og skole.

Dersom du trenger fysikalsk behandling, og du er i stand til å oppsøke dette selv, tar du direkte kontakt med ett av Stavanger sine fysikalske institutt for å få time. Da trenger du rekvisisjon fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Se liste over private fysioterapeuter som har refusjonsrett og driftsavtale med Stavanger kommune.

Hos avtalefysioterapeuter betales en egenandel opp til frikort egenandelstak 2. Noen grupper (diagnoserelatert) har unntak for egenandel. Spør fysioterapeuten hvilke diagnoser dette gjelder, eller se mer under:

Slik fungerer henvisning til fysioterapeut

Diagnoser som kan dekkes uten egenandel

 

Med rekvisisjon kan du henvende deg direkte til en fysioterapeut eller ett av instituttene i byen.

Oversikt over gruppetilbud i regi av privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale i Stavanger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen