Samhandling

Fysio- og ergoterapitjenesten har et bredt spekter av samarbeidspartnere.

De fleste menneskene vi jobber med har behov for sammensatte tjenester fra flere ulike instanser. Derfor er en viktig del av arbeidet til ergoterapeutene og fysioterapeutene å samhandle både på tvers av avdelinger innad i kommunen, med sykehuset, NAV og mange andre, for at tiltakene skal være samkjørte.

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

 Foto: Elisabeth Tønnessen

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam