Tidligere prosjekt

Fysio- og ergoterapitjenesten har i mange år vært opptatt av å forbedre kvaliteten på tjenestene våre, og å prøve ut nye og effektive metoder og arbeidsformer.

Resultat og erfaringer fra prosjektene er i stor grad brukt videre inn i tjenestene som tilbys innbyggerne i Stavanger i dag. Les mer om våre avsluttede prosjekt via linkene under;

Tidligere prosjekt i avdeling barn og unge

Tidligere prosjekt i avdeling voksne og eldre

 

På tur i skogen

 

Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

 Foto: Elisabeth Tønnessen

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen