Fysio- og ergoterapitilbud i hjemmet

Noen ganger er det nødvendig at barnet får oppfølging i hjemmet. Dette kan for eksempel skyldes medisinske forhold. Det kan også være aktuelt å observere barnet i aktivitet i samspill med de reelle omgivelsene det oppholder seg i. Dermed kan vi finne bedre løsninger med å tilrettelegge for aktivitet og deltagelse i hjemmet i form av trening i daglige aktiviteter, hjelpemidler eller ombygging av bolig.

Illustrasjonsbilde leker 

 


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Norun Kaada

Foto: Elisabeth Tønnessen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam