Kontaktinformasjon

Ingrid Skage
Doktorgradsstipendiat og fysioterapeut i Stavanger Kommune
Mob: 90253715
E-post: ingrid.skage@stavanger.kommune.no

Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger Kommune:

Per Helge Seljebotn
Fysioterapeut og leder av prosjektgruppen i Stavanger kommune
Tlf: 51 50 70 86 / mob. 977 62 399
E-post: per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Marta Olsen
Fysioterapeut Stavanger kommune
Tlf: 51508211 / mob. 95709144
E-post: marta.olsen@stavanger.kommune.no

Anette Riskedal
Fysioterapeut i Stavanger kommune
Tlf: 51507047 / mob. 95306971
E-post: anette.riskedal@stavanger.kommune.no

Elisabeth Vågen Bø
Fysioterapeut i Stavanger kommune
Tlf: 51508367 / mob. 41526103
E-post: elisabeth.vaagen.bo@stavanger.kommune.no

Universitetet i Stavanger:

Sindre Mikal Dyrstad
Professor ved institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger
Tlf: 51833443
E-post: sindre.dyrstad@uis.no

 

Kontaktinformasjon:

Leder av prosjektgruppen i Stavanger kommune:
Per Helge Seljebotn
tlf: 51 50 70 86 / 977 62 399
per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Kontaktinformasjon til prosjektgruppen

Sirkel med tekst: Kombinerer fysisk aktivitet og skolefag

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam