Søknad om tjenester til barn og unge

Barn og unge ved foresatte kan selv søke om tjenester fra Fysio- og ergoterapitjenesten.

For at vi skal vite hva barnet trenger hjelp til, må dere fylle ut et søknadsskjema 

Foreldre kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skolen eller andre instanser i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. 

Skjemaet sendes til oss på følgende adresse:

Stavanger kommune
Fysio- og ergoterapitjenesten
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Du kan også komme innom våre lokaler, besøksadressen er:
Torgveien 23, Hillevåg

Åpningstider: 08.00-15.00.

Du når oss på telefon i åpningstiden: 51 50 85 75
E-post:  fysio.ergo@stavanger.kommune.no


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Norun Kaada

Foto: Elisabeth Tønnessen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen