Fysio- og ergoterapitilbud i våre lokaler

For en del av barna som trenger oppfølging av oss, er det aktuelt at de kommer til våre lokaler i Torgveien 23 i Hillevåg. Det kan være for å få individuelle vurderinger, behandlinger eller trening. Det kan også være for å delta i ett av våre tilbud om gruppetrening.

For gruppene gjelder vanlige individuelle henvisningsrutiner. Vi vurderer hvert enkelt barns behov, og om gruppetrening er det som passer best. De fleste gruppene har oppstart i september/oktober, men det er lurt å henvise i god tid.

Les mer om de ulike gruppene vi har. 

Fotograf Elisabeth Tønnessen


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Norun Kaada

Foto: Elisabeth Tønnessen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen