Tilbud til barnehagene i Stavanger

Fotograf Elisabeth TønnessenFysio- og ergoterapeuter er oftest inne i barnehager for individuell oppfølging og tilrettelegging for barn i deres daglige miljø.

Vi har tett dialog med foresatte og ansatte i barnehagen for å finne gode løsninger på aktivitetsvansker, og legge til rette for at barn får leke, lære og utfolde seg gjennom hele barnehagedagen.

Dersom personalet er i tvil om et barn bør henvises til Fysio- og ergoterapitjenesten, kan man med foreldrenes samtykke ta kontakt
for en konsultasjon.

I tillegg til dette bidrar vi til det tverrfaglige tilbudet til barnehagene "Rett hjelp tidlig".

Både ergoterapeutene og fysioterapeutene kan tilby undervisningsopplegg til barnehageansatte. Ergoterapeutene fokuserer på barns håndmotorikk i daglige aktiviteter som av- og påkledning og spising, samt tips og råd om hvordan stimulere og legge til rette for finmotorisk utviking gjennom lek og andre aktiviteter. Fysioterapeutenes undervisning fokuserer på grovmotoriske ferdigheter og barns utvikling fra 0 til 6 år, og kommer med tips og råd om praktisk tilrettelegging i barnehagen som fremmer motorisk utvikling gjennom aktivitet og lek.

Disse undervisningsoppleggene og vårt tilbud til barnehagene ellers bygger i stor grad på gode resultater fra et utviklingsprosjekt vi har hatt tidligere, les mer om "Små i aktivitet".

 


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Norun Kaada

Foto: Elisabeth Tønnessen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen