Fysio- og ergoterapi på helsestasjonene

Fysioterapeuter er jevnlig til stede på alle byens helsestasjoner. Her deltar de på barselgrupper der de informerer om normal motorisk utvikling, gir tips til stimulering av barna og svarer på spørsmål som foreldrene har.

I tillegg har fysioterapeuter faste tider som er satt av til lavterskel konsultasjon. Her kan foreldre som er usikre på noe i barnas motoriske utvikling få veiledning, og ved behov henvises videre til oppfølging av fysioterapitjenesten.

Fysio- og ergoterapeuter deltar også i tverrfaglig forum for førskolebarn (TEFT).

Et annet tverrfaglig tilbud som Fysio- og ergoterapitjenesten er involvert i, både på helsestasjonen og i individuell oppfølging, er Stavanger kommunes tilbud til små premature barn.

Illustrasjonsbilde


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Norun Kaada

Foto: Elisabeth Tønnessen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen