Tilbud til voksne og eldre

  • Fysio- og ergoterapeutene arbeider med mennesker som har ulike problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Det kan være personer som er utsatt for akutt skade eller sykdom eller mennesker med kroniske lidelser. Vi jobber også helsefremmende og forebyggende.

ordsky%20voksne%20og%20eldre%20ingress%20246x179%202

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam