Søknad om tjenester til voksne og eldre

Innbyggere over 18 år i Stavanger kommune som trenger tjenester fra Fysio- og ergoterapitjenesten kontakter sitt Helse- og sosialkontor (HSK). For å finne kontaktinfomasjon til ditt HSK,  kan du se på HSK sine nettsider.

Utfylt søknad sendes til ditt Helse- og sosialkontor som videreformidler kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten.


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Elin V. Frostestad

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen