Kontaktinformasjon Avd. voksne og eldre

Virksomhetsleder
Kjell Inge Vestre, tlf 51 50 70 87 / 943 35 571

Avdelingsleder:
Elin Vigane Frostestad, tlf 51 50 70 84 /  415 58 926

Koordinatorer:
Fysioterapeut Irene Hjørnevik Engeseth, tlf 51 50 89 14
Ergoterapeut  Kirsti L. Moltu, tlf 51 91 26 98


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Elin V. Frostestad

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen