Tilrettelegging

Vi bidrar med å legge til rette for at voksne og eldre kan være mobile og mestre daglige aktiviteter i hjemmet, nærområdet og på arbeidsplassen. Eksempler på dette kan være tilrettelegging av omgivelsene ved ombygging eller hjelpemidler. Vår oppgave er å utrede behovet sammen med den det gjelder, og for eksempel bistå med søknader til NAV Hjelpemiddelsentralen om hjelpemidler.

Tilrettelegging kan også innebære tilpassing av aktiviteter. Dette kan gjøres ved å finne frem til alternative metoder for å utøre en aktivitet, eller å forenkle selve aktiviteten. Tilrettelegging inngår gjerne som en del av en større tverrfaglig rehabiliteringsprosess.

Bilde av mann som benytter hev- og senkbar baderomsinredning.   Bilde av rullestolheis


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Elin V. Frostestad

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam