Treningskontakt Stavanger

Treningskontakt er et tilbud for personer med psykiske vansker eller rusproblematikk som vil bli mer fysisk aktive eller begynne å trene.

Målet med treningskontakten er at den som får tilbudet (treningsutøveren) skal trene regelmessig og målrettet sammen med treningskontakten.

Treningskontakten skal hjelpe med å komme i gang med trening, inspirere og finne egnede fysiske aktiviteter. Treningskontakten får veiledning i forhold til trening og rus/psykisk helse, og skal også hjelpe med å finne treningsaktiviteter som treningsutøveren kan gjennomføre på egenhånd. På sikt skal treningsutøveren begynne å trene selvstendig.

Les mer om tilbudet hvis du vil ha en treningskontakt

Mer informasjon for deg som vil bli treningskontakt

Kontaktinformasjon:
Per Helge Seljebotn (koordinator)
Tlf 51 50 70 86 / mob. 977 62 399
E-post: per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Tarjei Nordtveit
Helse- og treningsterapeut
Konstituert avdelingsleder ved Frisklivssentralen
Tlf 901 63 395
E-post: tarjei.nordtveit@stavanger.kommune.no

Kontaktperson for treningskontaktordningen i andre kommuner:

Jæren DPS og kommunene Gjesdal, Hå, Time og Klepp:
James E. Best
Tlf. 909 68 675
james.edwin.best@ihelse.net

 

Kontaktpersoner:

Per Helge Seljebotn (koordinator)
Tlf 51 50 70 86 / mob. 977 62 399
E-post: per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Tarjei Nordtveit
Helse- og treningsterapeut
Konst. Avdelingsleder Frisklivssentralen
Tlf 901 63 395
E-post: tarjei.nordtveit@stavanger.kommune.no

 

Bevegelse, aktivitet og mestring!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen