Jeg ønsker meg en treningskontakt

Treningskontakt er et tilbud for personer med med psykiske vansker eller rusproblematikk som trenger en å trene sammen med.

Hvem kan få treningskontakt?
• Du som har en psykisk lidelse og/eller rusvansker.
• Du som er over 18 år.
• Du som har motivasjon og vilje til å gjennomføre et systematisk treningsopplegg med hjelp fra treningskontakt.
• Du som ved behov kan legge frem legeopplysninger før oppstart av trening.

Søkere som oppfyller kriteriene kan søke om treningskontakt ved sitt lokale helse- og sosialkontor, eller fylle ut dette søknadsskjemaet. Tilbud om treningskontakt er gratis, men eventuelle utgifter til legesjekk og klær/sko må dekkes av den enkelte. Treningskontaktene er lønnet av Stavanger kommune. Den som får tildelt en treningskontakt blir kalt treningsutøver.

Målet med treningskontakten
Treningsutøveren skal trene regelmessig og målrettet sammen med treningskontakten. Treningskontakten skal hjelpe med å komme i gang med trening, inspirere og finne egnede fysiske aktiviteter. Treningskontakten får veiledning i forhold til trening og rus/psykisk helse, og skal også hjelpe med å finne treningsaktiviteter som treningsutøveren kan gjennomføre på egenhånd. Målet er at treningsutøveren på sikt skal kunne trene selvstendig.

Fysisk trening kan ha mange positive effekter
• Bedre utholdenhet og styrke
• Bedre søvn
• Redusere angst og depresjon
• Gi bedre livskvalitet, økt velvære og overskudd
• Sosialt fellesskap

Treningstilbud
Mange ulike treningsformer kan bli brukt. Noen eksempler er: styrketrening, gåturer, jogging, sykling, svømming, orientering, stavgang, fjellturer, trening i gymsal etc. Vi prøver alltid å finne en treningskontakt som deler interesser med treningsutøveren. Stavanger kommune gjør avtaler med treningssenter og andre, slik at treningskontakt og – utøver skal kunne trene gratis.

Treningsavtaler

Per 12.12.16 har Treningskontakt Stavanger avtale med:

Andre treningstilbud

Treningsutstyr
Vi har pulsklokker og staver til utlån til treningskontakter og treningsutøvere. Disse kan en få utlevert ved å henvende seg til koordinator.

 

Hvordan få treningskontakt?

Søknad til ditt lokale helse- og sosialkontor på dette søknadsskjemaet.

Bevegelse, aktivitet og mestring!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen