Jeg vil bli en treningskontakt

For å bli godkjent som treningskontakt må du gjennomføre et 30 timers kurs innen treningslære, rus og psykiatri. Kurset går over to helger.

Neste kurs; 28. - 29. oktober, og 11. - 12. november 2017

Før du kan gå på kurs, må du fylle ut dette søknadsskjemaet og returnere det per e-post til koordinator (se e-postadresse under).

Treningskontaktene blir lønnet av Stavanger kommune, godtgjøring er per time og omfanget kan variere.

Les mer om hvilke treningsformer og tilbud som kan være aktuelle

Kontaktinformasjon:
Per Helge Seljebotn (koordinator)
Tlf 51 50 70 86 / mob. 977 62 399
E-post: per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Tarjei Nordtveit
Helse- og treningsterapeut
Hinna Hjemmebaserte tjenester
Tlf 901 63 395
E-post: tarjei.nordtveit@stavanger.kommune.no

Kontaktperson for treningskontaktordningen i andre kommuner:

Jæren DPS og kommunene Gjesdal, Hå, Time og Klepp:
James E. Best
Tlf. 909 68 675
james.edwin.best@ihelse.net

 

Kontaktpersoner:

Per Helge Seljebotn (koordinator)
Tlf 51 50 70 86 / mob. 977 62 399
E-post: per.helge.seljebotn@stavanger.kommune.no

Tarjei Nordtveit
Helse- og treningsterapeut
Konst. Avdelingsleder Frisklivssentralen
Tlf 901 63 395
E-post: tarjei.nordtveit@stavanger.kommune.no

 

For å bli treningskontakt må du:

- Sende inn søknadskjema

- Gå på kurs for treningskontakter

Neste kurs:
28.-29. oktober og 11.-12. november 2017 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen