Kartlegging

Vi foretar ulike typer kartlegginger knyttet til bevegelse og aktivitet, og kartlegger hvordan fysisk og kognitiv fungering, sammen med omgivelsene påvirker personens funksjonsmuligheter.

Eksempler på dette kan være kartlegging av smerter og problemer i ledd og muskulatur, og utredning av gangfunksjon og annen forflytning. Andre eksempler er kartlegging av hvordan en person klarer seg i det daglige i sin bolig. Demensutredning i samarbeid med andre faggrupper er enda et eksempel.

Voksne og eldre med behov for å kartlegginger knyttet til bevegelse og aktivitet kan selv ta kontakt med sitt 
helse- og sosialkontor som tar i mot søknader om ergoterapi- og fysioterapitjenester.


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Elin V. Frostestad

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen