Prosjekt og utviklingsarbeid

Felles brukere - felles innsats! Samarbeidsprosjekt mellom Fysio- og ergoterapitjenesten og Hillevåg hjemmebaserte tjeneste

Pasientforløp - bruke felles målsettings- og evalueringsverktøy for pasienter i korttidsopphold i sykehjem.

Sterk og stødig - Opplæring og veiledning av frivillige treningsinstruktører. Fysioterapeuter holder kurs for eldre frivillige treningsinstruktører som har treningsgrupper for andre eldre. Instruktørene får også veiledning jevnlig.

 

Kurs og fagdager
Vi arrangerer jevnlig kurs og fagdager for faglig påfyll og utvikling. Ofte åpner vi kursene våre for kolleger utenfor Stavanger kommune.

 

Tema for fagdager vi har hatt de siste årene:

  • Medisinsk treningslære
  • Palliasjon og ALS
  • Psykisk helse
  • Demens- utfordringer, kommunikasjon og praksis
  • Gruppetrening - teori og praksis
  • Multippel sklerose og Parkinsons sykdom
  • Hjemmerehabilitering
  • Fallforebygging
  • Treningslære


Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 50 85 75

E-post: fysio.ergo@stavanger.kommune.no

Besøksadresse: Torgveien 23 i Hillevåg

Avdelingsleder: Elin V. Frostestad

Foto: schutterstock.com

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen