Hjemmetjenester

I venstremenyen finner du tjenester til hjemmeboende med hjelpebehov

De hjemmebaserte tjenestene er delt inn i fire geografiske underavdelinger:

Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester
Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester
Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester
Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester

Dersom du trenger hjelp fra den kommunale helse- og sosialtjenesten, må du ta kontakt med ditt helse- og sosialkontor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen