Bofellesskap for personer med utviklingshemming

Stavanger kommune har 26 bofellesskap for personer med utviklingshemming.

Alle bofellesskapene har bemanning hele døgnet.
Enkelte steder har Stavanger kommune satelittleiligheter/omkringliggende leiligheter der beboeren får oppfølging av bemanningen fra bofellesskapet. 

Søk bolig:
Kontakt ditt Helse- og sosialkontor dersom du har behov for bolig.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam