Bofellesskap psykisk helse

Stavanger kommune har 16 bofellesskap for personer med psykisk sykdom.
Fire bofellesskap er i tillegg forbeholdt personer med rusutfordringer.

Bofellesskap er et tilrettelagt botilbud som omfatter fellesarealer og som har stedfast bemanning hele eller deler av døgnet. Enkelte steder har Stavanger kommune satelittleiligheter/omkringliggende leiligheter der beboeren får oppfølging av bemanningen fra bofellesskapet. 

Bofellesskap har fullverdige leiligheter som er privatarealet for hver beboer. Leiligheten består av kombinert stue/kjøkken, bad og soverom og er ofte på 40-50m2.

Søk bolig:
Kontakt ditt Helse- og sosialkontor dersom du har behov for bolig.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam