Bofellesskap for eldre og personer med demens

Stavanger kommune har fem bofellesskap for eldre. 
Tre av disse er forbeholdt personer med demensdiagnose.

Alle bofellesskapene har bemanning hele døgnet.

Søk bolig:
Kontakt ditt Helse- og sosialkontor dersom du har behov for bolig.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen