BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)

Brukere under 67 år og barn og unge under 18 år som på grunn av omfattende funksjonsnedsettelse har behov for personlig assistanse, har en lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA skal sette bruker i stand til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Ordningen er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, samt avlastning for barn og unge under 18 år på. Bruker/nærstående person skal være arbeidsleder og styre tjenesten innenfor vedtaket som er fattet. Hjelpen skal gis med utgangspunkt i prinsippet om hjelp til selvhjelp og målsettingen aktiv deltagelse i arbeids- og samfunnsliv og et aktivt liv utenfor boligen.

Krav til arbeidsleder (brukeren)

Arbeidslederen har det daglige lederansvaret i den enkelte BPA-ordning. Arbeidslederen må følge lov- og avtaleverk for assistentene på samme måte som andre personalledere.

 TRYKK HER for opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA.

 

Tjenesten tildeles av ditt helse- og sosialkontor.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen