Hjemmehjelp

I Stavanger kommune tildeles og utføres praktisk bistand (hjemmehjelp) med utgangspunkt i visjonen “Hjelp til selvhjelp”. Målet er at tjenesten skal gis på en måte som støtter innbyggere til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Praktisk bistand til alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer gis av hjemmehjelpstjenesten.

Her finner du serviceerklæring for praktisk bistand - hjemmehjelp

Hva gjør du hvis du har behov for hjemmehjelp?
Har du behov for hjemmehjelp, fyller du ut et søknadsskjema for helse- og sosialtjenester. Skjemaet finner du til høyre på siden. Ferdig utfylt skjema sender eller leverer du til det helse- og sosialkontoret du tilhører. Hvis du er usikker på hvilket kontor du tilhører, kan du finne det ut her.

Hvis du har spørsmål om tjenesten eller lurer på hvordan du skal gå fram, kan du ta kontakt med ditt helse- og sosialkontor for veiledning.

Det er kommunen som avgjør hvor mye hjelp du får (ifølge vedtak), og som følger opp kvaliteten på tjenesten.

Betaling for hjemmehjelp
Du må betale egenandel for hjemmehjelp  i henhold til enhver tids gjeldende satser.

Rengjøringsredskaper
Skal hjelperen kunne gi deg best mulig hjelp, må arbeidsforholdene legges til rette. Utstyret hjemmehjelperen bruker må være tilgjengelig, funksjonelt og rent. Med utstyr menes for eksempel støvsuger og langkost/mopp med regulerbart skaft, rengjøringsmidler, vaskemaskin, bøtte, klut o.l.

Du kan velge hvem som skal utføre hjelpen
Når du har mottatt vedtak om hjemmehjelp, kan du selv velge om du vil ha tjenesten utført av Stavanger kommune eller av en leverandør som har inngått avtale med kommunen.

Du kan velge mellom disse leverandørene:

Prima Omsorg
Austrheimkroken 2B, 4055 Sola            Tlf: 959 44 521
Kort informasjon om hjemmehjelp fra Prima Omsorg

Seniorstøtten
Porsmyrveien 1. 4314 Sandnes               Tlf: 980 73 790
Kort informasjon om hjemmehjelp fra Seniorstøtten

Stavanger hjemmehjelp 
Erichstrups gate 21, 4012 Stavanger      Tlf : 51 91 43 50
Kort informasjon om hjemmehjelp fra Stavanger hjemmehjelp

Alle leverandørene tilbyr tjenesten mellom kl. 8 og 16 på hverdager.

Når du har fått vedtak om hjemmehjelp, har du 1 uke på deg til å bestemme deg for hvilken leverandør du ønsker. Hvis du ikke foretar deg noe, vil du automatisk motta hjelp fra Stavanger hjemmehjelp som er den kommunale leverandøren.

Hjemmehjelp - Skjema for valg av leverandør

Du kan når som helst bytte tjenesteleverandør hvis du ønsker det. Det kan ta inntil en måned før du får ny leverandør ved bytte. I mellomtiden beholder du den leverandøren du har.

Hjemmehjelp - Skjema for bytte av leverandør

Tilleggstjenester
Du har mulighet for å kjøpe tilleggstjenester både fra kommunal og privat leverandør. Dette vil være tjenester som ikke er en del av vedtak om hjemmehjelp. Kjøp av tilleggstjenester avtales direkte mellom deg som bruker og leverandøren du benytter. Du betaler leverandøren som utfører tilleggstjenestene selv.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen