Stavanger hjemmehjelp

Stavanger hjemmehjelp er en bydekkende kommunal tjeneste.

Stavanger hjemmehjelp har dyktige og pålitelige medarbeidere med høy kompetanse innenfor sitt felt. Tjenesten har som mål at brukerne skal være fornøyd med service og kvalitet. Alle hjemmehjelper fra Stavanger hjemmehjelp er utstyrt med id-kort og har signert taushetserklæring.

For å bli tildelt tjeneste må brukeren søke helse- og sosialkontoret i sin bydel. Brukeren kan velge om tjenesten skal utføres av Stavanger kommune eller av en leverandør som har inngått avtale med kommunen.

Brukeren skal
-  bli møtt med omtanke, omsorg og høflighet
- få fast hjemmehjelper
- få hjelp til fastsatt tid
- bli varslet ved forsinkelser eller endringer

For serviceerklæring og skjema for valg eller bytte av leverandør se
praktisk bistand.

Adresse:
Stavanger hjemmehjelp
Erichstrupsgt. 21
4012 Stavanger
Telefon: 51 91 43 50
stavanger.hjemmehjelp@stavanger.kommune.no


Åpningstid: 07.30-15.00

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen