Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det.

 I Stavanger kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem.»

 Klikk på bildet under for å se vårt nye informasjonshefte for hjemmesykepleie.

 

Hver virksomhet har ressurspersoner innenfor fagfeltet demens, sårbehandling og kreftomsorg/ lindrende behandling (palliasjon).

Helse- og sosialkontoret vurderer, i samarbeid med deg, hvilken tjeneste du har behov for og i hvor stort omfang tjenesten skal gis.

Hjemmesykepleien kan også bistå med kontakt til fastlege, sykehjem, fysioterapeut og andre aktuelle tjenester. 

Sykepleietjenester kan også gis på sykepleieklinikken ved Stavanger helsehus.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen