Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt skal sikre at pasienter får en verdig avslutning på livet og at pårørende er ivaretatt.

Standarden skal bidra til at ledere og helsepersonell blir bevisste hvilke områder de i dag yter god omsorg og behandling til pasienter i livets sluttfase, og hvilke områder dette må forbedres.

Standard for palliasjon

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam