Omsorgstjenester

Pasienter med uhelbredelig sykdom og behov for lindrende omsorg og behandling (palliasjon) kan få bistand i hjemmet og i sykehjem.

Hjemmesykepleie
Kreft- og ressurssykepleiere i hjemmesykepleien bistår pasient og pårørende med helhetlig omsorg og oppfølging av behandling i samarbeid med fastlege, behandlende avdeling ved Stavanger Universitetssykehus og andre aktuelle tjenesteytere. Målet er at pasienter med alvorlig sykdom opplever god livskvalitet og har mulighet til å være i hjemmet så lenge pasient og pårørende ønsker dette.

Sykehjem
Lindrende enhet ved Boganes sykehjem er en aktiv omsorgs- og behandlingsenhet for pasienter som har behov for palliasjon utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. Enheten har personal med spesialkompetanse innen palliasjon. Disse utgjør kompetansesenteret og kan tilby ulike tjenester for helsepersonell i Stavanger kommune.

Tasta sykehjem har fire plasser til pasienter som har behov for lindrende omsorg og behandling. Personalet har tverrfaglig spesialkompetanse i palliasjon.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen