Prosjekt i palliasjon

Stavanger kommune er deltager og ansvarlig for interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene og sykehus i Helse Stavanger HF om kompetanseheving, individuell plan, samhandling og interkommunalt samarbeid innen lindrende omsorg og behandling. Les mer om prosjektet: www.isipalliasjon.no

Sluttrapport Interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen