Miljøterapi

Miljøterapi er en tjeneste til brukere som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov sosial og/eller psykososial habilitering eller rehabilitering.

Funksjonsnedsettelsen kan skyldes psykisk lidelse, ruslidelse, reduserte kognitive funksjoner eller fysisk funksjonshemming.

Miljøterapi skal stimulere til egen læring, gi økt motivasjons-, funksjons- og mestringsevne. Miljøterapi skal også bidra til likeverdighet og deltakelse i samfunnet.

Tjenesten gis etter utredning fra spesialisthelsetjenesten eller fastlege, eller i forbindelse med rehabiliteringsplan eller en individuell plan.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen