Miljøtjeneste

Miljøtjeneste er praktisk bistand, råd og veiledning til personer med funksjonsnedsettelse.

Funksjonsnedsettelse kan skyldes psykisk lidelse, ruslidelse, reduserte kognitive funksjoner eller fysisk funksjonshemming.

Tjenesten skal bidra til at du kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Miljøtjeneste gis med utgangspunkt i prinsippet om hjelp til selvhjelp og målet er at alle skal bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten blir bare gitt når du selv er tilstede. Det forventes at du deltar aktivt.

Tjenesten er gratis og kan omfatte hjelp, veiledning og støtte til dagliglivets gjøremål. Tjenesten kan omfatte støtte til å gjennomføre nye utfordringer.

Miljøtjeneste gis i private hjem eller i bofelleskap etter vedtak fra helse – og sosialkontoret.  

Helse- og sosialkontoret vurderer, i samarbeid med deg, hvilken tjeneste du har behov for og i hvor stort omfang tjenesten skal gis.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen