Mer informasjon

Primær/ sekundærkontakt
Alle som får miljøtjeneste skal ha en primær- og en sekundærkontakt. Disse har et særskilt ansvar for deg og den tjenesten som du får. Du får skriftlig informasjon om hvem dette er.

Antall ansatte som hjelper deg
Stavanger kommune har som mål at antall ansatte som hjelper deg holdes på et minimum.
Antallet vil variere ut fra hvor mye hjelp og hva slags type hjelp du har behov for.
Ansattes arbeidstidsordninger vil påvirke dette.

Tidsrommet for når du får hjelp
Når du har fått tildelt tjenester, vil virksomheten avtale tidsrommet for når du får hjelp. Dette tilpasses ut fra ditt behov og den tjenesten du mottar.

Taushetsplikt og legitimasjon
De ansatte har taushetsplikt og skal vise legitimasjon på oppfordring.

Samarbeid mellom deg og de ansatte
Avdelingen ber om at du gir beskjed snarest mulig dersom du ikke kan ta imot avtalt hjelp.
Det er viktig at hjemmet ditt er lagt til rette slik at det er plass til aktuelle hjelpemidler mm. Dersom du ikke er i stand til å åpne døren for de ansatte forventes det at du har nøkkelboks. (Helse- og sosialkontoret er behjelpelig med å skaffe nøkkelboks.)

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam