Søk miljøtjeneste

Kontakt helse- og sosialkontoret du tilhører, dersom du har behov for miljøtjeneste.
Søknadsskjema for tjenester finner du på høyre side.

Hver enkelt søknad vurderes individuelt. Vedtaket inneholder opplysninger om hjelpens innhold, mengde og hvor ofte den blir gitt.

Avslag vil bli begrunnet. Det er anledning til å klage på vedtaket.

Vedtaket revurderes en gang per år, eller oftere hvis det skjer endringer i din helsetilstand. Gi melding til saksbehandler, eller den som gir deg hjelp, ved endringer som kan påvirke tjenesten.

Du har som regel rett til innsyn i dine dokumenter.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam