Nøkkelboks

Dersom du ikke er i stand til å åpne døren for de ansatte i hjemmebaserte tjenester, forventes det at du har nøkkelboks. Helse- og sosialkontoret som du tilhører er behjelpelig med å skaffe nøkkelboks.

Alle som tildeles trygghetsalarm i Stavanger kommune skal ha nøkkelboks.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen