Trygghetsalarm

Brukeren bærer trygghetsalarmen på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner.

Hjemmesykepleien eller nattpatruljen rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Ta kontakt med helse- og sosialkontoret  du tilhører for nærmere opplysninger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen