Barn på reise

  • Ta hygieniske forholdsregler (personlig hygiene/mat og drikke).
  • Barnet bør ha startet Barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Beskytt barnet mot myggstikk.

                          lite barn på stranden

Stadig flere småbarnsfamilier drar på ferie til fjerne reisemål. En etterlengtet ferie til fjerne himmelstrøk kan være en flott opplevelse for hele familien. Men å reise med små barn krever en annen planlegging. Barn kan være sårbare for sykdommer. Mange sykdommer finnes det ikke vaksiner mot. Velkjente problemer for barn på reise:

  • Diaré
  • Luftvegsinfeksjoner
  • Trafikk- og vann relaterte ulykker

I store deler av verden er klima, kosthold og sykdomsforekomst annerledes enn vi er vant til. I ikke-vestlig land er risikoen for infeksjonssykdommer større, og på fremmede steder kan det være vanskelig å få tak i legehjelp.

Barn mellom 0- 5 år har ennå et umodent infeksjonsforsvar. 

Det betyr at en infeksjonssykdom kan få et mer alvorlig forløp for dem. Vi fraråder f.eks. å ta med så små barn til områder med malaria. Hvis dette likevel er nødvendig, vær påpasselig med malariatabletter, myggmiddel og myggnett.

De fleste barn vil tilpasse seg et nytt og varmere klima. Pass på å gi rikelig med drikke. Beskytt huden mot direkte sollys og bruk høy solfaktor. Barnet bør holdes i skyggen når det er varmt. Barn er mer sårbare for sol og varme, og blir raskere uttørket ved en eventuell diaré.

Sykdommer som spres med mat og vann er den vanligste årsaken til at man blir syk i ferien. Slike infeksjoner forebygges ved god mat- og drikkevannshygiene og håndvask før alle måltider.

Spebarn bør ammes hvis mulig. Det er både mer lettvint og renslig. Barnet "låner" også antistoffer mot sykdommer som mor har antistoffer mot. Spedbarn med kraftig diaré bør ha legetilsyn før det har gått et døgn.

Vær obs på maneter og undervannsstrømmer ved bading.

Pass godt på barna i trafikken, som kan være mye mer kaotisk enn man er vant til.

Unngå kontakt med dyr. Ved bitt kontaktes lege straks og helst innen 24 timer (rabiesvaksinering). Barnet bør heller ikke gå barbeint (unngå bitt av insekter og slanger).

Flyreisen i seg selv kan gi smerter pga. trykkproblemer i mellomøret. Dette problemet oppstår oftest ved opp- og nedstigningen og barnet bør da sitte på fanget. Gi drikke eller noe å tygge på, slik at svelgbevegelsene utligner trykket. Nesedråper/spray i tillegg dersom barnet er forkjølet eller tett i nesen.

Barn blir ikke mindre syke på ferie enn ellers, heller motsatt. Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over hvilke helsetjenester som finnes i området på forhånd (lege, sykehus, apotek).

Vaksiner: I forbindelse med kortvarige feriereiser er det sjelden nødvendig å gjøre endringer i det vanlige Barnevaksinasjonsprogrammet. Hvis man tar barnet med til tropiske/ subtropiske områder, bør det ha fått de første dosene i barnevaksinasjons programmet på sin  helsestasjon. Barn over 1 år kan også få flere av de samme reisevaksinene som voksne.

Vaksinasjonskontoret
Tlf: 51 91 33 33
Epost: vaksinasjonskontoret@
stavanger.kommune.no

Adresse: Torgveien 15C, Hillevåg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam